Cơ cấu tổ chức
15/08/2016 | 2628 lượt xem

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG HC-TC
(Dữ liệu tính đến tháng 12 năm 2017)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chức vụ/ BP công tác

Số điện thoại

Email

Nam

Nữ

1

Trần Chí Thiện

1958

 

PGS.

TS

BTĐU

0989.291958

tranchithienht@tueba.edu.vn

2

Nguyễn Quang Hợp

1979

 

TS

TP

0913.033551

nguyenquanghop1979@gmail.com

3

Bùi Đức Linh

1985

 

ThS

PTP

0989.851288

duclinh241@tueba.edu.vn

4

Phạm Thị Ngân

 

1987

ThS

TCCB

0978.699418

ptngan0804@gmail.com

5

Bùi Thị Trà Ly

 

1986

ThS

TCCB

0983.759.581

ly_tccb@tueba.edu.vn

6

Dương Hải Phong

1990

 

ThS

TCCB

0986.165090

duongphong1990@gmail.com

7

Trần Văn Hùng

1990

 

ThS

TCCB

0963.282333

vanhung@tueba.edu.vn

8

Hà Thị Kim Huế

 

1975

ĐH

VP Đảng ủy

01699.087007

kimhuehpn@gmail.com

9

Hoàng Công Tuấn

1974

 

ThS

VP Đảng ủy

0915.203929

vpdanguy@tueba.edu.vn

10

Đỗ Thị Tuyết Mai

 

1979

ĐH

VP CĐ

0982.996307

vpdangcongdoan@tueba.edu.vn

11

Nguyễn Thị Mai Hương

 

1990

ĐH

Trợ lý BGH

01689.371222

maihuongtn213@gmail.com

12

Dương Thanh Tình

 

1976

ThS

Trợ lý BGH

0975.266789

tinhthanhtinhtueba@gmail.com

13

Trần Tiến Dũng

1968

 

ĐH

Lái xe

0915.471405

 

14

Phạm Thái Phong

1969

 

ĐH

Lái xe

0913.309553

 

15

Nguyễn Thị Hương

 

1981

ĐH

Văn thư

0987.783844

vanthudhkt@tueba.edu.vn

16

Trần Linh Chi

 

1991

ĐH

Tạp vụ

0988.416953

heoxinh.me@gmail.com

Ấn định danh sách gồm 16 người./.

Nguồn: Phòng Hành chính-Tổ chức