Giới thiệu chung
14/04/2017 | 4706 lượt xem

1. Giới thiệu chung:

     Phòng Hành chính - Tổ chức được thành lập theo Quyết định số 1146/QĐ-ĐHTN ngày 12/9/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở chia tách phòng Tổng hợp thành 3 phòng: Hành chính - Tổ chức, Kế hoạch - Tài chính và Quản trị - Phục vụ. Kế thừa những kết quả đáng tự hào của phòng Tổng hợp trước đây, phòng Hành chính - Tổ chức luôn phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chủ động, sáng tạo trong công việc.

     Hiện nay, tổng số cán bộ viên chức của của Phòng là 14 người, trong đó có 01 Tiến sĩ, 06 thạc sĩ và 07 cử nhân. Tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức và người lao động của phòng luôn không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Địa chỉ liên hệ:
Phòng 101, 102, 103, 201 nhà điều hành Trường ĐH Kinh tế & QTKD.
Điện thoại: 0208. 3647685

Nguồn: Phòng Hành chính - Tổ chức