Lễ kết nạp đảng viên và chuyển đảng chính thức
10/07/2017 | 2088 lượt xem

     Ngày 04//7/2017, thực hiện Quyết định của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Chi bộ Phòng Hành chính – Tổ chức đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Trần Văn Hùng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị Dương Hải Phong.

 

ThS. Bùi Đức Linh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức
trao Nghị quyết kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Trần Văn Hùng

     Trong tháng 7 năm 2017, Chi bộ Phòng Hành chính - Tổ chức vinh dự kết nạp thêm 01 quần chúng ưu tú vào Đảng là đ/c Trần Văn Hùng và chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị là đ/c Dương Hải Phong. Buổi lễ được tổ chức trang trọng, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ kết nạp, đồng chí Bùi Đức Linh - Phó Bí thư Chi bộ nhấn mạnh, đối với quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự nhưng cũng mang trọng trách lớn lao. Yêu cầu đó là sự thấm nhuần lý tưởng cách mạng, không ngừng nỗ lực trau dồi đạo đức, phấn đấu học tập tốt, có mối quan hệ thân thiết và là tấm gương tiêu biểu trong các hoạt động cả về chuyên môn và đoàn thể. Đồng chí Phó Bí thư cũng đề nghị, trong thời gian tới Liên chi đoàn Phòng Hành chính – Tổ chức cần tích cực phát hiện và bồi dưỡng nhiều hơn nữa các quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Chi bộ để bổ sung thêm những quần chúng ưu tú cho tổ chức Đảng.

     Có thể nói công tác phát triển Đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Kết nạp các quần chúng ưu tú vào Ðảng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. Đây là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có tri thức chính trị, phục vụ tích cực nhiệm vụ, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

ThS. Bùi Đức Linh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức trao Quyết định
chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị Dương Hải Phong

Nguồn: Phòng Hành chính - Tổ chức